Contributienota's HLTC Marlot


publicatiedatum: 03 May 2018

Inmiddels is het alweer enige maanden geleden dat de contributienota's voor de eerste keer via het facturatiepakket van KNLTB.CLUB aan de leden zijn verstuurd. Vele trouwe leden hebben de nota inmiddels voldaan en zijn al in het bezit of kunnen hun ledenpas afhalen in het clubhuis.

Helaas hebben we moeten constateren dat er nog een aanzienlijke groep leden is, die niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Indien u nog niet betaald heeft (er zijn inmiddels 3 herinneringen verstuurd), verzoeken wij u vriendelijk om dit omgaand alsnog te doen.
Leden die de mail met de link niet hebben ontvangen of mogelijk over het hoofd gezien hebben, kunnen de factuur opvragen door te mailen naar de ledenadministratie.

De KNLTB-ledenpas zal pas worden verstrekt nadat het verschuldigde bedrag is voldaan.

Spelen op de buitenbanen zonder geldige spelerspas zal vanaf heden niet meer worden toegestaan.
Het feit dat u door het uitblijven van tijdige betaling wordt geweigerd op de banen, ontslaat u niet van de verplichting om de contributienota alsnog te voldoen.

De facturen van wanbetalers zullen medio mei uit handen gegeven worden aan de incassoservice van de KNLTB die voor verdere incassering zal zorgdragen. De kosten die daaruit voortvloeien komen rechtstreeks voor rekening van de wanbetaler.